Schilderen en wandelen in het natuurgebied de Ruygeborg polder in Nieuwkoop.

De Ruygeborg is een gevarieerd en nat natuurgebied met een open uitstraling. Voor de workshop is het een prachtige plek om inspiratie op te doen. Je begint met een wandeling die in het teken staat van het seizoen. Tijdens de wandeling maak je schetsen van wat je ziet. Je gebruikt hiervoor houtskool op papier.
Je uitgangspunt is om dichtbij je waarneming blijven zodat je het landschap écht kan beleven. Je aandacht is afwisselend gericht op het grote geheel zoals het landschap, de luchten en op de details zoals wat dichtbij is, de planten en grassen. Tijdens de workshop ga je in drie fasen het waarnemen ervaren. Een proces van waarnemen waarbij we opnieuw de omgeving leren kennen.
De drie fasen zijn:
1. kijken naar vorm, kleur, structuur in het landschap.
2. je blik volgt de beweging van het water.
3. je richt je blik naar binnen en laat je gevoel spreken over wat je opmerkt.

In het atelier van docent/beeldend kunstenaar Irene Keyzer ga je op een persoonlijke wijze die waarnemingen schilderen. Je komt uit bij je persoonlijk beeld van iets wat je gezien hebt. Je maakt een voorstelling van wandeling in de natuur.
Je werkt met acrylverf op papier, andere materialen zijn ook van toepassing. Irene zal je hierbij begeleiding geven. Zij geeft het kader van werken aan. Het is de bedoeling om tot een eigenzinnig en vrij werk te komen. Het proces van het maken en het plezier in het schilderen staat centraal.

De wandeling = is beleving van de waarneming.
Het beeld = beleving weergegeven.
De natuur = gezien en als beleving terug gegeven.

vrijdag 30 aug.
Andere data volgen nog.

Inloop: 13.45 uur koffie/thee
14.00 – 16.30 uur start wandeling +workshop
* na afloop drankje bij La Cena by Nola

€ 35,00 (inclusief materiaal)
Locatie:
Atelier Irene Keyzer | In Kunst
Noordenseweg 23e
2421 XW Nieuwkoop
Opgave of informatie : zie contact
irenekeyzer@live.nl
06 28978802
Per workshop : 4 tot 8 personen.Workshop Kijken + Zien