2021- 2022 Kijken + Zien

Ik ben steeds bewuster de natuur gaan observeren.Daarbij neem ik de tijd om aandachtig te kijken tijdens mijn wandelingen. Het vermogen om je te verwonderen is aanwezig in de natuur. Als kunstenaar wil ik daar iets tegenover zetten, iets persoonlijks wat zich kan meten aan wat er al is. Iets tot stand brengen wat een eigen identiteit heeft, wat ook in staat is om iets op te roepen. Het nieuwe beeld ontstaat.


Het kijken begint opnieuw. In het concept van waaruit ik werk, ga ik uit van vier waarnemingsniveaus.
Deze zijn:
-de aardewaarneming ( de buitenkant, de directe verschijningsvorm der dingen),
-de waterwaarneming ( transparantie laat me dieper doordringen in de wereld, die ik tijdens mijn wandeling waarneem.)
-de luchtwaarneming ( de binnenkant, de onderliggende structuren, het karakteristieke der dingen) en de 
-vuurwaarneming  (de betekenis voor mij, wat ontsteekt in mij het vlammetje, wat wil ik in mijn werk weergeven?)

Hoe heb ik het werk gemaakt? Een opbouw van specifieke kleurlagen, transparantie speelt daarbij een rol.
In vormen, lijnen, vloeiend of afgewisseld met structuren breng ik de verf aan op het doek, een geconcentreerd proces van creëren. Ik laat toe en grijp in, totdat motieven van het landschap en de planten zichtbaar worden. Zoekend naar de goede balans; het donker tegenover het licht; gelaagd, kleurrijk en hoopvol. Geen afbeelding maar verbeeldingen een lichtrijke kleurenpracht.  

2019 – 2020 Kijken + Zien

De natuur waarnemen, het beeld innerlijk opbouwen, het gewaar beleven, kwaliteiten en karakteristieke naar boven laten komen.
Ik kom in aanraking met het fenomenologisch waarnemen, een benaderingswijze om dichtbij de essentie van de natuur te komen. 
Het water en de polder, de seizoenen in de nieuwe natuur van de De Ruygeborg Nieuwkoop is het landschap waar ik door geïnspireerd ben.
Daar ga ik de verbeelding ingang zetten met het gereedschap dat ik als schilder gebruik; kleur, lijn en vlak. Opzoek naar het nieuwe beeld van landschap en natuur; vanuit de verbinding met hetgeen is waargenomen.

 

2017 – 2018 Artist in Residence.  
In het atelier van Werk aan het Spoel in Culemborg wil ik deze periode verdieping  brengen in mijn schilderproces, mij laten inspireren door de fenomenologische waarneming. Net als de vroege impressionisten ga ik ‘in het veld’ schilderen. Het 
geheel schilderen en in detail kijken.’ 

2016 Feest van de Geest
Kerk en kunst inspireren elkaar. 
Het licht van de nieuwe dag valt de kerk in.  
Een ervaring van  donker naar licht. In het Lutherse kerkgebouw Woerden heb ik mij laten inspireren door de  kleuren en het lichtval van de gebrandschilderde ramen, gemaakt door glazenier J.Schilling in 1938.
Het werk ‘Licht van de dag’ is permanent te zien in het kerkgebouw.

Licht van de dag.
‘Licht van de dag’